Dagsommerfugle

Dagsommerfugle
Dagsommerfugle er en gruppebetegnelse for seks familier af sommerfugle.
Svalehaler (Papilionidae)
Hvidvinger (Pieridae)
Ukendt dansk navn (Libytheidae)
Takvinger (Nymphalidae)
Blåfugle (Lycaenidae)
Bredpander (Hesperiidae)
Libytheidae er den eneste af ovenstående familier som ikke har arter i Danmark.
Samtlige familier hos sommerfuglene kan ses kategoriseret under sommerfuglenes ordensbetegnelse: Natsværmere og sommerfugle.
Betegnelsen dagsommerfugle er ikke en kategoriseringsenhed, da specielt bredpanderne menes at have en anden afstamning end de øvrige familier under dagsommerfugle.
Samtlige dagsommerfugle kan kendes på, at de mangler et vingekoblingsapparat mellem for- og bagvinge. Alle øvrige sommerfugle har dette apparat. Dagsommerfugle indtager deres hvileposition ved, at vingerne klappes sammen over ryggen.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Projekt Danske Dyrenavne — arbejder for at skaffe gode, entydige danske navne til danske insekter og andre smådyr. Projekt Danske Dyrenavne har til huse på Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet, i et samarbejde med Entomologisk Forening. Deres… …   Danske encyklopædi

  • Satyrium w-album — Ulmen Zipfelfalter Ulmen Zipfelfalter (Satyrium w album) Systematik Klasse: Insekten (Insecta) Ordnung …   Deutsch Wikipedia

  • Ulmen-Zipfelfalter — (Satyrium w album) Systematik Klasse: Insekten (Insecta) Ordnung …   Deutsch Wikipedia

  • Dagpåfugleøje — har, som alle insekter, et modstandsdygtigt ydre skelet hudskelet. Kroppen er opdelt i tre afsnit: hoved, bryst og bagkrop. Hovedet har store øjne og bærer følehorn, hvor der findes masser af lugte og sanseorganer, og munddelene. Den har en lang… …   Danske encyklopædi

  • Engrandøje — Engrandøjen er en af de almindeligste dagsommerfugle i Danmark. De fleste eksemplarer er mørke på oversiden med temmelig utydelige øjepletter. Hunner har normalt tydeligst, flest og størst øjepletter på oversiden, mens hannerne har en tydelig… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”